مشخصات تماس

تبریز - نصف راه - روبروی مخابرات - ساختمان 2 - طبقه آخر - واحد 5
دفتر 041 344 37 357
امید ناجی 0914 90 30 235
فرهاد عادلی 0935 580 10 34

تماس تلفنی : روز های غیر تعطیل از 9 صبح تا 9 شب.
تلگرم : @DominoSystemSupport
info@dominobot.ir
info@dominosystem.ir

تماس با ما

با ما در ارتباط باشید